חוות דעת מומחה לביהמ"ש

חוות דעת לבתי משפט מוגשת בהלכים שונים, לדוגמא בעת תביעה לדמי שכירות ראויים, תביעה לפירוק שיתוף, תביעות פיצויים, הפקעה ועוד.
חוות דעת מוגשת ע”י תובע או ע”י נתבע ואו תהיה מוגשת ע”י צדדים במשותף לדוגמא בעת פירוק שיתוף וחלוקת זכויות במקרקעין.
חוות דעת שמאית לא כוללת רק אומדן שווי, היא מאפשרת לבית המשפט להכיר טוב יותר את המקרקעין מבחינת זכויות בניה, אחוזי בניה, נתוני רישוי, היבטים קניינים משפטיים בנכס.
אני בעל ניסיון בהכנת חוות דעת ובהופעה בבית משפט, בוררויות.

להתייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים

נגישות
×