פירוק שיתוף במקרקעין

חוק המקרקעין בסעיף 37 עוסק בפירוק שיתוף במקרקעין בהם קיימת מושע. החוק מורה על פירוק בעין עם או בלי תשלומי איזון – הדרך המועדפת, או ע”י מכירתם או ע”י רישום בית משותף. חלוקה בין שותפים תעשה בין בהסכמה ובין באי הסכמה. חלוקה בעין – חלוקה פיזית של המקרקעין, התואמת לחוק התכנון והבניה. ישנם חלקים במקרקעין שיש להימנע מלפרק בהם את השותפות, תפקידם מגביל את פירוקם, לדוגמא: שביל גישה, חלקים ברכוש המשותף, דירת מגורים בבעלות זוג. פירוק שיתוף מתייחס לחלקה. עם בניין ניצב על 2 חלקות והבעלויות בחלקות זהות הפירוק שיתוף יכול להיעשות רק לחלקה בה נתבע הפירוק שיתוף. בעת חלוקה בעין, ניתן בהסכמה לצרף חלקים של שותפים שונים יחד בכדי שניתן יהיה לחלק את המקרקעין. אפשרות נוספת משולבת בכדי לאפשר חלוקה של מקרקעין היא על ידי רכישת בעלי חלקים גדולים במקרקעין חלקי שותפים קטנים. מהלך הדורש הסכמה לרכישת זכויות. הפסד ניכר בעת חלוקת המקרקעין יכולה למנוע מבית המשפט להורות על חלוקה בעין – נושא משפטי. פירוק שיתוף, חלוקת עזבון/ירושה, הכנת לוחות איזון בין בעלים, הכנת חוות דעת לבתי משפט ניסיון בהופעות בבתי משפט.

להתייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים

נגישות
×